บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

  MultiULMametek blockTorqueDry block  
LOGO 17025 A2LA Update

    ทางบริษัทฯ มี 6 ฝ่ายการให้บริการทางด้านอุตสาหกรรม
ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration ISO/IEC :17025 ทุกสาขา. ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด จัดฝึกอบรมและสัมมนา และที่ปรึกษา, บริการสอบเทียบ
  B1 Certified body B4 Calibration laboratory
ตรวจสอบระบบ และให้การรับรองระบบ • Accredited ISO/IEC : A2LA (U.S.A.)
ISO 9001, ISO 14001, GMP, HACCP • Accredited ISO/IEC : TISI (Thailand)
โดยสถาบัน NQA จากประเทศ U.S.A. ได้รั ISO/IEC : 17025 กว่า 160 รายการ
 
  B2 Training & Consultant    B5.4 Authorized distributor
จัดฝึกอบรม และสัมมนาทางวิชาการ ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด เครื่องมือ
ทางด้านเทคนิค ระบบเอกสารด้านการ ทดสอบโดยตรงจากต่างประเทศ สำหรับ
ทดสอบ และสอบเทียบเครื่องมือวัด ภาคอุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติการ 
 
  B3 Repair & Inspection  B6 Automation control
ศูนย์บริการซ่อมเครื่องมือวัด เครื่องมือ รับผลิต และออกแบบเครื่องจักรระบบ
ทดสอบ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ อัตโนมัติ Program PLC, HMI, Scada
พร้อมใบรับรองผลการซ่อม 3 ปี Renovate and Machine Design
 
                                                                                                Company profile

รายชื่อเครื่องมือที่ได้รับการรับรอง   Accreditation ISO/IEC 17025 : 2017  (ILAC)
1. Electrical & RF Microwave 2. Temperature & Humidity  3. Dimension

4. Optical & Chemical

5. Torque & Force

6. Pressure & Vacuum

   จำหน่ายเครื่องมือวัด เครื่องทดสอบ พร้อมสอบเทียบ

เครองมอหองทดลอง เครองมอสงแวดลอม2 เครองมอหองทดสอบ เครองมอวดมต
เครื่องมือด้านวิเคราะห์ เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม  เครื่องมือด้านทดสอบ เครื่องมือด้านมิติ 
DRUCK pressure calibrator Electrical ด้านความอุณภูมิ2 หอง Lab
เครื่องมือสอบเทียบ
เครื่องมือด้านไฟฟ้า  เครื่องมือด้านอุณหภูมิ เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป
 ด้านความดัน3  Flow SIKA  Load cell and Indicator2 Gas Detector2 
เครื่องมือด้านความดัน
เครื่องมือด้านอัตราการไหล  เครื่องมือด้านโหลดเซลล์
เครื่องมือวัดแก๊ส

 

 

     Software @ Promotion

software1
   - Software การสอบเทียบเครื่องมือวัด
Calibration management

 

 
   - Software ารจัดการเครื่องมือวัด - Software บันทึกค่าหน้า

 

Promotion
   20th Anniversary of  IMC  
   โปรโมชั่น ครบรอบ 20 ปี

 

M11        M12        M13

 

  สำนักงานใหญ่ :  กรุงเทพฯ
  E-mail  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel. :       (662) 909-8820   (Auto 10 lines)                         Fax. :  (662) 909-8823

  Mobile :  095-953-4907,  081-626-2316,  089-413-4427,  088-289-2001,  086-302-6101

สาขาภาคเหนือ :  พิษณุโลก
  Contact :  คุณ ไกรศร    อินทรักษ์
  Mobile : 062-875-4527    
สาขาภาคใต้ :  หาดใหญ่
  Contact :  คุณ ภูวิศ     หลำเบ็นสะ
  Tel : 074-266-203       Mobile : 083-565-6495      

 

  Distributor

LOA   PK LAB CO.,LTD. 
KM.5 Thadaue Road, Chomchang Village, Sisattanak District
Vientiane Capita  LOA PDR. PO, Box M102
Tel. :   +85621 85-1111, +85621 85-2222

Myanmar   MYAN STEAM CO.,LTD.
E38 Thiriyadanar Wholesales Compound, Thudhama Road,
North Okkalapa Township, Yangon   Myanmar.
Tel. :   +959 2627 0773 2

     

 

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) คือ วิธีการที่ใช้สร้างความมั่นใจว่าเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมที่ใช้งานอยู่นั้น ยังคงมีคุณภาพและมีค่าการใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพของสินค้าตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด โดยสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) คือการเปรียบเทียบค่าของเครื่องมือวัดในการผลิต กับค่ามาตรฐานของห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่สามารถสอบกลับได้สู่มาตรฐานสากลได้ โดยในการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) จะต้องรายงานค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty) ด้วยทุกครั้ง ในปัจจุบัน ทุกมาตรฐานสากล จะมีข้อกำหนดที่กล่าวถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ทั้งสิ้น เช่น ISO 9000, ISO 14000, ISO/TS 16949, ISO 18000 เป็นต้น
การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด IMC ได้การรับรองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

Calibration, Hydro test, Inspection, Instrument, ISO/IEC 17025, Lab testing, calibration Laboratory, Uncertainty, สอบเทียบ, เครื่องมือวัด, ราคา,

Software calibration, ซอฟต์แวร์สอบเทียบ, เครื่องวัด, Software สอบเทียบ, Lab accreditation, เครื่องมือแพทย์, meter

UV/Vis 
   
© 2010 - Inctech Metrological Center Co.,Ltd. -------- Produced : Mr. Prakorn Krorathad