บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด 
 Calibration laboratory

LOGO 17025 A2LA

  Accreditation ISO/IEC 17025 : 2017
      cal service pic1    cal service pic2    cal service pic3    cal service pic4

     Section calibration laboratory                                    Click ในแต่ละด้านเพื่อดูบริการในแต่ละ Lab

  

  1. Electrical Calibration                                                          

  6. Dimension Calibration

  2. Temperature & Humidity Calibration                                

  7. Chemical Calibration

  3. Pressure & Vacuum Calibration

  8. Field instrument Calibration      

  4. Mass & Balance Calibration

  9. Temperature Mapping

  5. Torque & Force Calibration

 10. IQ, OQ, PQ and DQ

   

    ทางบริษัทฯ ได้การรับรอง Accreditation ISO/IEC 17025 : 2017 ทั้งแบบ In-house และ On-site 

 

Certificate of Accredited by A2LA (U.S.A.)   pdf icon.22351248 std

 

Range of Accredittation  pdf icon.22351248 std

Certificate of Accredited by TISI (Thailand)  pdf icon.22351248 std Price list calibration  pdf icon.22351248 std
รายชื่อเครื่องมือที่ได้รับการรับรอง   Accreditation ISO/IEC 17025 : 2017  (ILAC)
1. Electrical & RF Microwave 2. Temperature & Humidity  3. Dimension
 • Watt-hour meter   (1 & 3 Phase) 
 • AC Power meter   (1 & 3 Phase)
 • Power meter   (V, Ω, A, Hz, Watt)
 • Multimeter & Power supply
 • Clamp meter
 • Volt meter
 • Amp meter
 • Resistance meter  (0 to 1 TΩ)
 • LCR meter
 • Withstanding voltage tester
 • High voltage tester  (140 kV)
 • Hipot tester Harmonic tester
 • Insulation tester
 • Frequency counter
 • Frequency generator
 • Multifunction calibrator
 • Process calibrator
 • Decade resistance box
 • Stop watch
 • Counter meter
 • Tacho meter
 • Power source               
 • Signal generator                       
 • RF Power meter
 • AM-FM Modulation
 • Audio Generator
 • Network analyzer
 • FFT Analyzer
 • Step Attenuator
 • Oscilloscope
 • Oil tester  
 • Breakdown tester
 • Thermocouple sensor  (-80 to 1,200 'C)
 • RTD & PRT sensor       (-80 to 600 'C)
 • Digital thermometer with sensor
 • Temperature controller with sensor
 • Temperature recorder
 • Glass tube thermometer
 • Dial thermometer
 • Standard thermometer
 • Digital thermo-hygrometer
 • Thermo-hygrometer
 • Thermo-hygrograph
 • Data logger
 • Water bath
 • Oil bath
 • Auto clave
 • Hot air oven
 • Vacuum oven
 • Incubator
 • Freezer
 • Refrigerator
 • Furnace   
 • Temperature chamber  (-80 to 1,200 'C)  
 • Humidity chamber        (20 to 95 %R.H.)
 • Dry block calibrator      (-80 to 1,200 'C)   
 • Micro bath calibrator     (-80 to 250 'C)
 • Temperature calibrator
 • Temperature transmitter
 • Infrared thermometer  
 • Heat block
 • COD Reactor
 • IR thermometer
 • Temperature mapping storage areas
 • CMM
 • ULM
 • Microscope
 • Glass scale
 • Optical flat
 • Optical parallel
 • Gauge blocks
 • Spheres / Precision ball
 • Standard coating foil
 • Coating thickness gauge
 • Ultrasonic thickness gauge
 • Vernier caliper
 • Micrometer / Rod setting
 • Dial gauge / Dial thickness
 • Digimatic indicator
 • Dial test indicator
 • Bore gauge
 • Height gauge
 • 3-Wires gauge
 • Plug gauge / Pin gauge
 • Plain plug / Plain ring
 • Thread plug / Thread ring 
 • Profile projector / VMM
 • Steel ruler / Steel tape
 • Inclinometer / Grind gauge
 • Precision level
 • Bevel protractor
 • Radius gauge
 • Feeler gauge 
 • Micrometer head 
 • Dial gauge tester
 • Jig fixture                

4. Optical & Chemical

5. Torque & Force

6. Pressure & Vacuum

 • UV meter  (UVA-UVB-UVC)
 • Optical power / Laser power meter
 • Solar radiometer   
 • Lux meter
 • Color meter
 • Sound level meter
 • Anemometer
 • UV/Vis Spectrophotometer
 • pH meter
 • Conductivity meter
 • Centrifuge
 • Refractometer / Refecetive index
 • Viscometer / Ford cup
 • Irradiance meter
 • Micro pipette / Pipette
 • Burettes / Volumetric flask
 • Cylinder / Beaker
 • Test sieve
 • Gas detector  (O2 / CH4)          
 • Electronic balance
 • Mechanical balance
 • Standard weight
 • Steel weight
 • Universal testing machine (UTM)
 • Tension & Tensile tester
 • Load cell   (50 ton)
 • Force gauge
 • Push-Pull gauge
 • Screw torque driver
 • Torque wrench 
 • Air torque 
 • Setting torque wrench
 • Torque tester 
 • Torque calibrator
 • Durometer  (A, B, C, D, O, DO, OO, M)
 • Vickers / Knoop hardness tester    
 • Rockwell / Brinell hardness tester             
 • (HRA, HRB, HRC, HBW, HV1/5/10)
 • Pressure calibrator (0.01% F.S.)
 • Digital pressure
 • Pressure gauge
 • Vacuum gauge
 • Absolute gauge
 • Perani vacuum gauge
 • Manometer
 • Barometer
 • Pressure indicator
 • Pressure recorder
 • Test gague / Level
 • Digital test gauge
 • Pressure sensor
 • Pressure module
 • Pressure transmitter
 • Pressure switch
 • Control valve
 • Safety valve
 • NIBP Medical

 

           ประวัติการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบของทางบริษัทฯ

 

         25 Aug 2006  (ISO/IEC 17025 : 1999)  Accredited by TISI (Thailand)  No. 0095 

         14 May 2008  (ISO/IEC 17025 : 2005)  Accredited by TISI (Thailand)  No. 0118

         23 Aug 2012  (ISO/IEC 17025 : 2005)  Accredited by TISI (Thailand)  No. 0217
         16 Oct 2015   (ISO/IEC 17025 : 2017)  Accredited by A2LA (U.S.A.) No. 3884.01    (Update)

 

ระยอง, ชลบุรี, ราคา, เครื่องวัด, ความแข็ง, แสง, สี, เสียง, ความหนืด, อุณหภูมิ, ความชื้น, เครื่องแก้ว, Solar power meter, Flow meter, Gloss meter, Master ball

   
© 2010 - Inctech Metrological Center Co.,Ltd. -------- Produced : Mr. Prakorn Krorathad